Boomplantdag  3 maart 2018

Langs ons domein te Aalbeke loopt een fietspad dat opengesteld wordt voor iedereen. “Het fietspad zal naar Menen lopen. Op de eerste zaterdag van maart zullen we zomereiken langs dat pad planten. Iedereen is welkom om mee te planten, en wie dat wenst kan zijn of haar eigen boom sponsoren. Het is ons niet om het geld te doen maar het lijkt me leuk als je later komt fietsen of wandelen dat je je eigen boom tegen komt. Kinderen zullen hun eigen boom ook wel speciaal vinden en die meer appreciëren. Voor een symbolisch bedrag van 15 euro zal een boom van een bepaalde persoon of kindje zijn”. 

Even concreet:

- boom sponseren kan voor €15

- je kan deze komen planten op zaterdag 3 maart of later indien dit niet lukt

- telkens je langs het fietspad rijdt, zal je je eigen boom zien groeien en bloeien

- er komt bij elke boom een permanent mooi naamplaatje 

- we werken samen aan een groenere omgeving

Indien jullie interesse hebben in het planten van jullie eigen boompje, dan kan je deze bestellen door een mailtje te sturen naar avancokortrijk@gmail.com

Via mail ontvangen jullie de gegevens om het bedrag te storten.

  • Facebook Avanco Adventure
  • LinkedIn Avanco
  • Instagram Avanco