Info kampen 2020

Om alles vlot te laten verlopen de eerste dag hebben we nog enkele richtlijnen.

Brengen en ophalen is  aan de parking van Brumierstraat 2 (zie link onderaan)!

 

Gelieve het volgende  aandachtig te lezen aub:

   * Uw kind is ingeschreven voor het KAMP A EXTREME/ KAMP A/ CIRCUS/ TROPICAL BEACH (enkel voor de zomerkampen). Zorg dat de        persoon die het kind brengt/afhaalt dit goed weet alsook het kind zelf.

      Bij aankomst zuller er 3 tenten/tafels staan waar de naam van het kamp op vermeld staat. In jullie geval is dit uiteraard KAMP        A 

      EXTREME / KAMP A/ CIRCUS/ TROPICAL BEACH. 

      Gelieve direct in de juiste rij te staan aub. Indien uw kind groot genoeg is om alleen naar de tent te komen is dit zeker ook   

      aangeraden. Hoe minder mensen er bij elkaar komen, hoe beter. 

      Dit is echt heel belangrijk en op die manier vermijden we lange wachtrijen.

 

   * Indien uw kind bij bepaalde vriendjes wil zitten in de groep, is het belangrijk dat ze dit op maandagmorgen zeker meedelen bij

      aankomst. Nadat de groepen/ bubbels zijn gevormd, kunnen we deze niet meer veranderen.

   

   * 's Avonds werken we met hetzelfde systeem. Aanmelden aan de juiste tent en gelieve ook aftekenen wanneer het kindje werd

      opgehaald.

   * Kinderen die alleen naar huis gaan, bezorgen ons een schriftelijke bevestiging van de ouders.

   * Gelieve enkel de kinderen op te halen aan de parking van Brumierstraat 2 en nergens anders op het terrein te komen aub!

 

   * Vergeet zeker niet een rugzak met reservekledij, ondergoed, schoenen mee te geven aub, dit is heel belangrijk.

 

   * OP vrijdag eindigen we ook om 16u en niet om 15u zoals andere jaren!!!!! (dit omwille van de corona maatregelen)


Uiteraard is het een uitdaging om dit op een veilige manier te laten doorgaan. We zetten even op een rij hoe we dat corona-proof aanpakken:
 
Iedereen mag op kamp komen. Mocht er twijfel zijn om medische redenen, dan kan jullie huisarts 
hierover adviseren.

De basismaatregelen zien er zo uit:
   *  Elk kamp bestaat uit één of meerdere ‘bubbels’ van maximum 50 deelnemers (inclusief monitoren). 
   * Bij aanvang van het kamp worden de bubbels gevormd en dit blijft dan ook zo voor de rest van de 
      week.
   * Binnen een bubbel zijn er verschillende groepjes en kunnen kinderen en monitoren samen spelen. 
      Vooral met +12 jarigen onder elkaar beperken we nauw fysiek contact bij de activiteiten. 
   * Tussen de verschillende bubbels is er geen contact
   * Elke bubbel heeft zijn eigen materiaal. 
   * Elke bubbel zal zijn eigen ruimte hebben, eigen toiletten en eigen plaats om picknick op te eten.     
   * Alle contactoppervlakken en voorwerpen worden voor en na gebruik ontsmet.
 
·       Op dag 1 wordt iedereen verwacht bij Brumierstraat 2. Gelieve als ouder een mondmasker te 
        dragen en niet langer dan nodig op het terrein te blijven. (in de wagen blijven zitten mag natuurlijk 
        ook)

Hier zal al een eerste verdeling gebeuren. Binnen deze bubbels worden kleinere groepen gevormd die de kinderen in de mate van het mogelijke zelf mogen kiezen, zoals elk jaar het geval is. Dus de kans dat uw zoon/dochter bij zijn/ haar vriendje in de groep zit is heel groot.

OVERZICHT:
7U30 - 9U: OPVANG VOOR WIE ZICH HIERVOOR INSCHREEF
9U - 16U: KAMP
16U - 17U30: OPVANG VOOR WIE ZICH HIERVOOR INSCHREEF

MEEBRENGEN:
RUGZAK MET EIGEN PICKNICK, VOLDOENDE DRINKEN, EVENTUEEL PETJE, ZONNEBRIL..
TAS MET RESERVEKLEDIJ (die heel vuil mogen worden), RESERVESCHOENEN OF 
WATERSCHOENEN, HANDDOEK, KOUSEN, ONDERGOED


Voorzie alle kledij van een naam, zodat verloren spullen snel op z’n plaats terecht komen.

Gelieve het eventuele document voor de mutualiteit de eerste dag van het kamp mee te geven met uw kind (of afgeven aan de monitor bij aankomst)

We kijken uit naar de komst van jullie avonturier(s) en bezorgen hen een onvergetelijk avontuur.


 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij inschrijving geven de ouders aan Avanco adventure de toelating om:
  * Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen, vb. allergische reacties op medicijnen, … dienen steeds aan ons meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste ochtend voor de aanvang van het kamp!
  * Foto’s van hun kinderen, genomen tijdens onze activiteiten, te publiceren.  Indien u niet wenst dat er foto’s genomen worden van uw kinderen tijdens onze activiteiten. 
    Gelieve dit steeds ruim op voorhand schriftelijk te vermelden via email     naar avancokortrijk@gmail.com
De organisatie waakt erover dat de foto’s niet beledigend zijn en niet strijdig zijn met de openbare orde.
  * Geen enkel kind mag de kamplocatie alleen verlaten. 


Indien uw zoon of dochter alleen naar huis mag, vragen we om een schriftelijke toelating in te vullen
  * Indien u niet wenst dat er foto’s genomen worden van uw kinderen tijdens onze activiteiten. 
    Gelieve dit steeds ruim op voorhand schriftelijk te vermelden via email     naar avancokortrijk@gmail.com

ANNULEREN:

Als ouder kan u uiteraard steeds een gereserveerd kamp annuleren.

Indien u nog niet betaald heeft, kan u dit kostenloos laten doorvoeren. Graag vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk door te geven.

Indien u een betaald kamp wenst te annuleren, dan houden wij als organisatie rekening met de reden van annulering. 
Terugbetaling bij annulering is mogelijk mits er een geldig bewijs kan afgeleverd worden (medisch attest of familiale redenen). Dit dient zo snel mogelijk voor aanvang van het kamp gecommuniceerd te 
worden. 
Indien er geen geldige reden is, kan men alsnog annuleren, iervoor rekenen wij een administratieve kost aan van €10 (dus we storten €10 minder terug van het reeds betaalde bedrag).
Een e-mail naar avancokortrijk@gmail.com is hiervoor voldoende.

 

Bij het annuleren van het kamp wegens andere redenen, zal Avanco beslissen welke de correcte afhandeling is voor uw persoonlijke annuleringsreden en in hoever wij een terugbetaling of compensatie uitvoeren.

Avanco heeft het recht tot annulering zonder schadeloosstelling (ten laatste 10 dagen voor aanvang van het kamp).
Het kan zijn dat een kamp niet kan doorgaan door gebrek aan voldoende aantal deelnemers of als er zich ernstige elmenten voordoen die een normaal verloop van het kamp in gedrang kunnen brengen.

In dit geval zijn er twee mogelijke oplossingen: ofwel storten wij het volledige bedrag terug ofwel kiest u voor een passend alternatief. Hiervoor helpen wij u graag verder.

PESTEN of ONGEPAST GEDRAG

Ingeval Avanco tijdens of naar aanleiding van een activiteit een (minderjarige) deelnemer berispt op ongepast gedrag of pesterijen kunnen de ouders (of de wettelijke vertegenwoordigers) door ons worden uitgenodigd om hun kinderen op te halen en hun deelname aan de activiteit stopzetten. Bij weigering kan de organisatie de politie contacteren met het oog op verwijdering van de activiteit.
In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de deelnameprijs.

SCHADE

Avanco is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een deelnemer aan derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van derden of de eigen goederen van de deelnemer, ongeacht de aard en de oorzaak van de schade of het verlies. Als organisatie doen er alles aan om dit te voorkomen en helpen uiteraard zoeken naar verloren voorwerpen.
 

  • Facebook Avanco Adventure
  • LinkedIn Avanco
  • Instagram Avanco